πτυχιούχοι και μόνο προπονητές, διαπιστευμένοι από την Γ.Γ.Α και την ΕΦΕΟΖΖ, θα συνεργάζονται δίνοντας την δυνατότητα

στους αθλητές όλων των ηλικιών αλλά και επιπέδων (ενότητες βάση τεχνικού επιπέδου), να παρακολουθούν

προγράμματα υψηλού επιπέδου, δημιουργώντας τις συνθήκες eDojo, στοχεύοντας στην διατήρηση 

του αγωνιστικού και όχι μόνο επιπέδου όλων των μελών/αθλητών της ΕΦΕΟΖΖ, στο υψηλότερο δυνατό.